Home page
REACH
Search:
014848


UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) nałożyło szereg obowiązków na producentów. Jednym z nich jest obowiązek zarejestrowania w Europejskiej Agencji Chemikaliów substancji, preparatów i monomerów które tej rejestracji podlegają.
Nasza firma dbając o zgodność produkowanego asortymentu z prawem i aby umożliwić prawną poprawność użytkowania naszych wyrobów przez szerokie grono naszych szanownych odbiorców - dokonała pre-rejestracji substancji i preparatów które powinny być zarejestrowane.

Uzyskaliśmy następujące tzw. reference number:
05-2115363617-40-0000
05-2115361976-32-0000
05-2115370958-29-0000
05-2115477478-29-0000
05-2115686377-30-0000
05-2115687149-32-0000
05-2115688432-40-0000
05-2116377296-34-0000
05-2116377465-35-0000
05-2116596287-28-0000
05-2116729540-49-0000
05-2116730751-49-0000

Z dniem 1 grudnia zakończył się okres pre-rejestracji. Informujemy, że FECC (Europen Association of Chemical Distributors) wydała rekomendację aby nie ujawniać numerów pre-rejestracyjnych dalszym użytkownikom. Znajomość numerów nie gwarantuje tego, że substancje, preparaty czy monomery będą właściwie zarejestrowane. Brak jest też możliwości sprawdzenia autentyczności numeru rejestracyjnego.

Ze swej strony zapewniamy, że wszystkie produkowane przez nas substancje czy preparaty zostały wstępnie zarejestrowane i nie otrzymaliśmy ani jednej odmowy pre-rejestracji.Jednak z uwagi na natarczywość niektórych odbiorców, którzy żądają nie tylko numeru pre-rejestracji ale również szczegółowych danych dotyczących produkcji i sprzedaży - zdecydowaliśmy się zamieścić niektóre numery pre-rejestracyjne na stronie internetowej.
Informacji na tematy stanowiące tajemnicę handlową czy technologiczną udzielać jednak nie będziemy.

Do dnia zakończenia rejestracji właściwej są to jedyne jawne dane, które możemy państwu podać. Aktualnie na substancje i preparaty, które zarejestrowaliśmy są opracowywane karty charakterystyki, które są do pobrania na stronach serwisu we właściwych działach oferty.


 
Copyright © 2011 LTC Sp. z o.o.