Atesty, certyfikaty
Pigmenty, plastyfikatory


Nasze produkty posiadają atesty higieniczne Państwowego Instytutu Higieny.

Nazwa produktu
Atest PZH do pobrania
Pigmenty żelazowe: B-92, BH, STB, RED-110, RED-120, RED-130, TP-303; żółcień D-110, żółcień D-960; BR-300, BR-350, BR-500, BR-600, BR-686; czerń K-400, SCHW-330
Pigmenty żelazowe: zieleń ZC
Pigmenty żelazowe: OCHRA
Farba akrylowa wodorozcieńczalna FERROKRYL
Plastyfikator do betonów i zapraw cementowych: FERROPLAST

Jesteśmy jedynym polskim producentem, a również jednym z niewielu producentów europejskich posiadającym możliwość produkcji certyfikowanych pigmentów nieorganicznych.
Certyfikaty pigmentów nieorganicznych (2007-11-19 13:17:51)
Posiadamy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE nr 1488-CPD-0078 na zgodność z normą PN-EN 12878:2006 (+ 12878:2006/Ap1:2007) wydany przez ITB Warszawa w zakresie: "Pigmentów do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie - czerwieni żelazowej, czerni żelazowej, żółcieni żelazowej, brązy żelazowego i zieleni chromowej".
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE 1488-CPD-0078
2007-11-19(670 KB)
Znak certyfikacji 1488-CPD-0078
2007-11-19(1263 KB)
Certyfikaty plastyfikatorów do betonu (2007-11-19 13:18:06)
Otrzymaliśmy również Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE nr 1488-CPD-0077 na zgodność z normą PN-EN PN-EN 934-2:2002 (PN-EN 934-2:2002/A1:2005, PN-EN 934-2:2002/A2:2006), wydany przez ITB Warszawa w zakresie: "Domieszki do betonów redukującej ilość wody, uplastyczniającej - plastyfikatora ferroPLAST".
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE 1488-CPD-0077
2007-11-19(667 KB)
Znak certyfikacji 1488-CPD-0077
2007-11-19(896 KB)
Copyright © 2011 LTC Sp. z o.o.